کتاب الکترونیک آموزش خبرنویسی


«خبرنویسی پیشرفته به زبان ساده» کتابی به زبان ساده برای آموزش اصول خبرنویسی پیشرفته است. کتاب در دو بخش نوشته شده است. بخش اول کتاب به ما آموزش می‌دهد چگونه در فرایند کار خبری، گلیم خود را از آب بیرون بکشیم و با ابتدائیات و مسائل پایهٔ خبرنویسی و خبرنگاری آشنا شویم و بخش دوم به ما کمک خواهد کرد تا در برخورد با رویدادهای خبری حرفه‌ای‌تر عمل کرده، توانایی‌های خبرنگاری خود را ارتقاء دهیم در واقع در بخش دوم شما با ساختارهای پیشرفته‌تر خبر روبه‌رو هستید. در آخر فصول هم تمریناتی برای دانشجویان آمده است که انجام آنها بسیار در آموختن اصول کتاب موثر خواهدبود. این تمرین‌ها کاملاً هدفمند و با توجه به موضوعات هر بخش، طراحی شده است و به مخاطب علاقه‌مند کمک می‌کند تا به درک درستی از موضوع در حوزه عمل دست یابد.
پیوست دانلود کنید:
رمز فایل : jonoubostan.ir

پیوست های مقاله

این مقاله به شما کمک کرد؟

مقالات مرتبط

پیام بگذارید؟