بررسی چالش‌های روابط‌عمومی و‌ رسانه

157128752.jpg (887×575)روابط عمومی، هنربسیار ارزنده ای است که درتمام مجموعه های اداری ،خصوصی ویاحتی درزندگی فردی ودرراستای برقراری تعامل مطلوب با دیگران به کار می آید ومی تواند عامل پویایی وفزونی قدرت ویا منزوی شدن ورکود فعالیتهای سازمان ،دستگاه وفرد گردد .

«بررسی چالش‌های روابط‌عمومی و رسانه» با حضور داوود زارعیان؛ استاد ارتباطات و روابط‌عمومی، امیرعباس تقی‌پور؛ مدیر کل پیشین روابط‌عمومی تامین اجتماعی، ایمان بیک؛ سردبیر روزنامه فناوران، شهرام شریف؛ دبیر گروه دیجیتال روزنامه دنیای اقتصاد، وحید قربانی؛ مدیر ارتباطات شرکت مبین‌وان و به دبیر پنلی نسیم پوراکبری؛ رییس اداره مدیریت ارتباطات شرکت مخابرات.

 

«بررسی چالش‌های روابط‌عمومی و‌ رسانه» قسمت اول

 

«بررسی چالش‌های روابط‌عمومی و‌ رسانه» قسمت دوم

«بررسی چالش‌های روابط‌عمومی و‌ رسانه» قسمت سوم

 

مسعود فیاضی؛ مدیر روابط‌عمومی #سامسونگ و سعید کریمی؛ بنیان‌گذار گراف‌دی مدیریت بحران در روابط‌عمومی.

«مدیریت بحران در روابط‌ عمومی قسمت اول

«مدیریت بحران در روابط‌ عمومی قسمت دوم

سخنرانی محمدعلی کریمی در بخش انتقال تجربه

این مقاله به شما کمک کرد؟

مقالات مرتبط

پیام بگذارید؟